Behind the fence scénář

Timing Scéna Skladba
Track
Text
Voiceover
Grafika
0:00 Blata před hradem Porgyů a svět „Za ohradami“

Neurčitá denní doba, spíše podvečer. Klasicky posunuté HUE, nebe zelené, tráva červená.

Následují nejrůznější průlety nad fantastickým světem „Za ohradou“ na projekci. Sama skladba je velmi dlouhá a otestuje připravenost diváka vnímat takové na dnešní dobu neuvěřitelně komplexní sdělení

0. A Broken dream

This is Adulos Huxley, a Man hunted by vision of Hell on Earth….
6:20 Snová pastvina, volně se potulující „ovce“. Moderní nové pastviny

Neurčitý mlžný den

 

1. New Grasslands

NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA
0:00 NA NA NA NA