Out of the time
a distant dream  comes to life
and it is not over
remember a day
we went down along the stream
of waters from underground

and then

we listened to the old lamp radio
that played in the backyard
and we hung the tapes across the field
but
it was a dream

When the  clouds in the valley
is rolling down
and damp in the shadows
dripping water under the stones
Then the smell of these forgotten years
emerge as the echoes
like the sadness in your ears
And you hope
and you need
that we  both
can be free

Forest intermezzo

o EXXE | Behind the Fence

Mimo čas
vzdálený sen ožívá
a tím to nekončí
vzpomeň na ten den
šli jsme podél proudu
vod z podzemí

a potom

jsme poslouchali staré lampové rádio
co hrálo na dvorku
a věšeli jsme pásky všude po poli

ale
byl to jen sen

když mraky v údolí
se valí dolů
a sráží se ve stínech
kapání vody pod kameny
potom vůbě těch zapomenutých let
se ozývá jako ozvěny
a jako smutek v tvých uších
a ty doufáš
a potřebuješ
že my oba
můžeme být volní