za ní musíme jít cestu dlouhou
hledat kde se ukrývá
každý den mùžeš jí mít , je to krásný sen
je to nìco jako ztracený zámek
co nikdy nemùžeš najít
a její síla tì hlídá každý den

až jednou budeš se bát že jí ztrácíš
a bolest tì obklopí
možná až pak pochopíš co jsem øíct Ti chtìl
dám Ti radu, proto nemusíš hádat
držíš ji ve svých dlaních
nikdy se nemusíš bát že to byl jen sen

kazdý den o tobì sním – jsi má síla
chtìl bych Tì v náruèí mít
chtìl bych ti ukázat ráj co se skrývá v nás
možná se bojíš to se stavá

pøál bych si a i dny kdy nesvítí slunce
nás nikdy nerozdìlí
a mùžem navìky žít tenhle krásný sen

možná že najdeme ten ztracený zámek
vìøím že mùžem ho najít

a mùžem navìky být jako první den
a i ty zùstaneš