Shatter that hive

o EXXE | Behind the Fence

Skladba popisuje první okamžik, kdy ve filmu poznáváme, že příběh zvířat na farmě je ve skutečnosti příběh Pinkyho duše. Na nudné poradě či přednášce udělá scénu, rozhází židle a utíká pryč dveřmi na konci chodby. Dostává se na planinu v mlze a běží mezi siluetami stromů. Někdo se ho snaží chytit, jako by to byla nějaká ochranka…

Skladby by měla být koncipována vtipně jako Jethro Tull style. V současné době je nejsložitější částí part pro příčnou flétnu, která definuje tento hard-folkový styl.

Let your mind to flow
far away from here
Now you find the key
To break the lazy midday
Overturn this chairs

these doors remained closed
You have to explore it
Maybe they lead out of hive
There is nothing to regret
no time to hesitate

—-ref—-

when you ran out
of those open doors
you were surrounded
by this pleasant feeling

When you leave
that confused
noisy tomb
every breath
is surprisingly sweet

there Is nothing to hide
…. you feel it so nice
Now Is comming the time
To shatter in that hive

Nech svou mysl plynout
velmi daleko odsud
tak najdeš ten klíč
rozseknout líné poledne
zpřevracet ty židle

ty dveře zůstavaly zavřené
můžeš je prozkoumat
možná že vedou z toho úlu
není čeho litovat
není čas váhat

—-ref—-

když jsi vyběhnul
z těchto otevřených dveří
jsi obklopený
tímto příjemným pocitem

Když jsi opustil
tento zmatený
hlučný hrob
každé nadechnutí
je překvapivě sladké

nemáš co skrývat
…. cítíš to tak krásně
nyní přichází ten čas
roztřískat to v tomhle úlu