SYNTHESIS Multimediální pásmo

SVĚTLÁ STRANA

TEMNÁ STRANA

Třetí velký multimediální projekt EXXE po Nitrogene a Sands of Mars, je velkodílo SYNTHESIS. Toto téměř dvou a půl hodinové hudební dílo je přímo lavinou myšlenek a hudebních motivů, a oslovuje posluchače svými dvěma stranami. Bílou stranou a stranou temnou. Bílá (nebo také světlá strana) zobrazuje souhrn vznešených myšlenek a emocí, temná strana je audiovizuálním ztrvárněním strachu, xenofobie a beznaděje.

Proč právě SYNTHESIS

Název synthesis je poměrně obecný a zdálo by se, že prostě napovídá jakým způsobem byla generována hudba ve velké většině díla. Existuje však přepis rozhovoru, který poskytl přímo E. Sterner, který vysvětluje název díla tím, že “je syntetickým pohledem na nás samotné, jakousi syntézou nejrůznějších pohledů na lidský život a smysl lidské existence.”

Verze díla

Dílo prokazatelně existuje ve třech verzích. První verze je CD s jednotlivými skladbami. Druhou verzi tvoří CD se skladbami propojenými do jedné hudební stopy pomocí mimohudebních scénických zvuků a třetí verzí je SYNTHESIS GOLD Edition z roku 2000.