Take your time again

by EXXE | ANIMALS Behind the Fence

You’ve already crossed the famous grasslands
then the shadow of the past
and the chasing dogs have lately lost you
no longer follows your tracks
right time to find the place to hold on
then look around what to see
Completely new world bless and hurts you
You’re where want to be

You sit in front of a small campfire
that burning your mind
You maybe look so weak and tired
but you perfectly found
That
the flames can slowly eat the sorrow
And then darkness cant see
But even the way was narrow
You’re where want to be
take your time

you left behind your expectations
and so-called Friends
walk alone is like an invitation
to leave the world behind the fence
when the dawn engulfs hungry searchlights
the herdsmen follow their staff
the first rays of the sun show good ones
to bring you a life

There just remain a few unspoken
thoughts from closely tied soul
A memorial of desperation
carved into a stone
A remaining chance to make things better
A try to save the last piece
Silly try how we could meet together
on the right way at least
one more time

Už jsi přešel slavné pastviny
a pak stíny minulosti
a honící psi už dávno nepronásledují tvou stopu
Správný čas najít místo kde se usadit
rozhlédnout se po okolí co je vidět
Kompletně nový starý svět tě obkopuje ale
jsi tam kde jsi chtěl být

Sedíš u malého táboráčku
to hoří tvé myšlenky
možná vypadáš trochu slabý a unavený
ale dokonale jsi pochopil
že
plameny můžou pomalu ujídat smutek
temnota pak nemůže vidět
a i když cesta byla úzká
tak jsi tam kde jsi chtěl být
tak odpočívej

Zanechal si za sebou svá očekávání
a takzvané přátele
jít sám je jako pozvánka
jak opustit svět za ohradou
a když úsvit pohltí hladové světlomety
to pastevci pronásledují své stádo
tak první paprsky slunce ukážou to dobré
co ti dává život
tak odpočívej

Ale zůstává zde něco málo nevyřčeného
myšlenky sevřené duše
památník beznadějě vytesaný do kamene
Zbývající šance udělat to lépe
Pokus zachránit poslední kousek
Bláhový pokus jak bychom se mohli setkat spolu na správné cestě
ještě alespoň jedenkrát

<h4>Metrika pro videoklip</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table border=1'><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center style='background: #EEE'><b>1/1</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEF'><b>2/1</b><br /><small>1.165 sec<br />0.858 Hz</small></td><td align=center><b>3/1</b><br /><small>1.7476 sec<br />0.572 Hz</small></td><td align=center><b>4/1</b><br /><small>2.3301 sec<br />0.429 Hz</small></td><td align=center><b>5/1</b><br /><small>2.9126 sec<br />0.343 Hz</small></td><td align=center><b>6/1</b><br /><small>3.4951 sec<br />0.286 Hz</small></td><td align=center><b>7/1</b><br /><small>4.0777 sec<br />0.245 Hz</small></td><td align=center><b>8/1</b><br /><small>4.6602 sec<br />0.215 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center style='background: #EFE'><b>1/2</b><br /><small>0.2913 sec<br />3.433 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>2/2</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>3/2</b><br /><small>0.8738 sec<br />1.144 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEF'><b>4/2</b><br /><small>1.165 sec<br />0.858 Hz</small></td><td align=center><b>5/2</b><br /><small>1.4563 sec<br />0.687 Hz</small></td><td align=center><b>6/2</b><br /><small>1.7476 sec<br />0.572 Hz</small></td><td align=center><b>7/2</b><br /><small>2.0388 sec<br />0.49 Hz</small></td><td align=center><b>8/2</b><br /><small>2.3301 sec<br />0.429 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/3</b><br /><small>0.1942 sec<br />5.149 Hz</small></td><td align=center><b>2/3</b><br /><small>0.3883 sec<br />2.575 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>3/3</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>4/3</b><br /><small>0.7767 sec<br />1.287 Hz</small></td><td align=center><b>5/3</b><br /><small>0.9709 sec<br />1.03 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEF'><b>6/3</b><br /><small>1.165 sec<br />0.858 Hz</small></td><td align=center><b>7/3</b><br /><small>1.3592 sec<br />0.736 Hz</small></td><td align=center><b>8/3</b><br /><small>1.5534 sec<br />0.644 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/4</b><br /><small>0.1456 sec<br />6.868 Hz</small></td><td align=center style='background: #EFE'><b>2/4</b><br /><small>0.2913 sec<br />3.433 Hz</small></td><td align=center><b>3/4</b><br /><small>0.4369 sec<br />2.289 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>4/4</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>5/4</b><br /><small>0.7282 sec<br />1.373 Hz</small></td><td align=center><b>6/4</b><br /><small>0.8738 sec<br />1.144 Hz</small></td><td align=center><b>7/4</b><br /><small>1.0194 sec<br />0.981 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEF'><b>8/4</b><br /><small>1.165 sec<br />0.858 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/5</b><br /><small>0.1165 sec<br />8.584 Hz</small></td><td align=center><b>2/5</b><br /><small>0.233 sec<br />4.292 Hz</small></td><td align=center><b>3/5</b><br /><small>0.3495 sec<br />2.861 Hz</small></td><td align=center><b>4/5</b><br /><small>0.466 sec<br />2.146 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>5/5</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>6/5</b><br /><small>0.699 sec<br />1.431 Hz</small></td><td align=center><b>7/5</b><br /><small>0.8155 sec<br />1.226 Hz</small></td><td align=center><b>8/5</b><br /><small>0.932 sec<br />1.073 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/6</b><br /><small>0.0971 sec<br />10.299 Hz</small></td><td align=center><b>2/6</b><br /><small>0.1942 sec<br />5.149 Hz</small></td><td align=center style='background: #EFE'><b>3/6</b><br /><small>0.2913 sec<br />3.433 Hz</small></td><td align=center><b>4/6</b><br /><small>0.3883 sec<br />2.575 Hz</small></td><td align=center><b>5/6</b><br /><small>0.4854 sec<br />2.06 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>6/6</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>7/6</b><br /><small>0.6796 sec<br />1.471 Hz</small></td><td align=center><b>8/6</b><br /><small>0.7767 sec<br />1.287 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/7</b><br /><small>0.0832 sec<br />12.019 Hz</small></td><td align=center><b>2/7</b><br /><small>0.1664 sec<br />6.01 Hz</small></td><td align=center><b>3/7</b><br /><small>0.2497 sec<br />4.005 Hz</small></td><td align=center><b>4/7</b><br /><small>0.3329 sec<br />3.004 Hz</small></td><td align=center><b>5/7</b><br /><small>0.4161 sec<br />2.403 Hz</small></td><td align=center><b>6/7</b><br /><small>0.4993 sec<br />2.003 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>7/7</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td><td align=center><b>8/7</b><br /><small>0.6657 sec<br />1.502 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align=center><b>1/8</b><br /><small>0.0728 sec<br />13.736 Hz</small></td><td align=center><b>2/8</b><br /><small>0.1456 sec<br />6.868 Hz</small></td><td align=center><b>3/8</b><br /><small>0.2184 sec<br />4.579 Hz</small></td><td align=center style='background: #EFE'><b>4/8</b><br /><small>0.2913 sec<br />3.433 Hz</small></td><td align=center><b>5/8</b><br /><small>0.3641 sec<br />2.746 Hz</small></td><td align=center><b>6/8</b><br /><small>0.4369 sec<br />2.289 Hz</small></td><td align=center><b>7/8</b><br /><small>0.5097 sec<br />1.962 Hz</small></td><td align=center style='background: #EEE'><b>8/8</b><br /><small>0.5825 sec<br />1.717 Hz</small></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table>