withdrawal from the herd
whenever you think
when you are able
to convict their simple tricks

you’re fascinated by
this truly elegant ease
how we can be faithful
and diligent sheeps

still obediently
we dont want to do
but we are going in lines
but they assured us
that thinking is wasting our time

but once was times
when everyone had home
with those who loved him
and the fence just around the yard

but now we and them
each in their own hole
therefore no one comes to dinner
and we are starving

and we’re going down
and they go down
the dinner was done

They divided us

by EXXE | Behind the Fence

Vytržený ze stáda
kdykoliv přemýšlíš
když si schopen
rozpoznat jejich jednoduché triky

Jsi fascinován
tou skutečně elegantní lehkostí
s jakou my jsme hodné
a poslušné ovce

stále poslušně
nechceme to to dělat
ale chodíme v řadách
ale oni nás ujištují
že přemýšlení je mrhání našeho času

ale dříve byly časy
kdy každý měl domov
s těmi co ho měli rádi
a ohradu možná tak okolo dvorku

ale teď, my i oni
každý ve své vlastní díře
proto nikdo nepřichází na večeři
a my hladovíme

a my upadáme
a oni upadají
a už je po večeři